Kaliforn

98
Cf
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
98
98
153
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
98
Masa atomowa
[251]
Liczba masowa
251
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after California and the University of California
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Californium was discovered by Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso and Glenn T. Seaborg in 1950 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with alpha particles.

Californium was isolated in macro quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f10 7s2
Cf
Californium is produced in nuclear reactors and particle accelerators
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
15,1 g/cm3
Temperatura topnienia
1173,15 K | 900 °C | 1652 °F
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Illustration
Opis Obrazu: Images-of-elements
Illustration of californium
Numer CAS
7440-71-3
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
-
Elektroujemność
1,3 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,2817 eV
Objętość molowa
18,4 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,1 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3, 4
Zastosowania
Californium is used as a portable neutron source for discovery of metals such as gold or silver by on-the-spot activation analysis.

Neutrons from californium are employed as a treatment of certain cervical and brain cancers where other radiation therapy is ineffective.

Neutron moisture gauges use californium-252 to find water and petroleum layers in oil wells.
Californium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
237Cf, 238Cf, 239Cf, 240Cf, 241Cf, 242Cf, 243Cf, 244Cf, 245Cf, 246Cf, 247Cf, 248Cf, 249Cf, 250Cf, 251Cf, 252Cf, 253Cf, 254Cf, 255Cf, 256Cf