Nazwa
Symbol
Ac
Ac
Liczba atomowa
89
89
Grupa
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Okres
7
7
Blok
f
f
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ogólne właściwości
Masa atomowa
[227]
[227]
Kategoria
Aktynowce
Aktynowce
Kolor
Srebrny
Srebrny
Radioaktywny
Tak
Tak
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Właściwości fizyczne
Gęstość (g/cm3)
10,07
10,07
Stan skupienia
Ciało stałe
Ciało stałe
Temperatura topnienia
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Temperatura wrzenia
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Ciepło topnienia (kJ/mol)
14
14
Ciepło parowania (kJ/mol)
400
400
Ciepło właściwe (J/g·K)
0,12
0,12
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
-
Promień walencyjny
215 pm
215 pm
Elektroujemność (Skali Paulinga)
1,1
1,1
Energia jonizacji (eV)
5,17
5,17
Objętość molowa (cm3/mol)
22,54
22,54
Przewodność cieplna (W/cm·K)
0,12
0,12
Stopnie utlenienia
3
3
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 6d1 7s2
[Rn] 6d1 7s2
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2