Berkel

97
Bk
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
97
97
150
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
97
Masa atomowa
[247]
Liczba masowa
247
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Berkelium was discovered by Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso and Stanley G. Thompson in 1949 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of americium with alpha particles.

Berkelium was isolated in greater quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f9 7s2
Bk
Just over one gram of berkelium has been produced in the United States since 1967
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
14,78 g/cm3
Temperatura topnienia
1259,15 K | 986 °C | 1806,8 °F
Temperatura wrzenia
3173,15 K | 2900 °C | 5252 °F
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Department of Energy - Office of Public Affairs)
The 60-inch cyclotron at the Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley
Numer CAS
7440-40-6
Numer CID PubChem
23971
Właściwości atomowe
Promień atomowy
170 pm
Promień walencyjny
-
Elektroujemność
1,3 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,1979 eV
Objętość molowa
16,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,1 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3, 4
Zastosowania
Berkelium is mainly used for scientific research purposes.

Berkelium-249 is a common target nuclide to prepare still heavier transuranic elements and transactinides, such as lawrencium, rutherfordium and bohrium.

It is also useful as a source of the isotope californium-249.
Berkelium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
233Bk, 235Bk, 236Bk, 237Bk, 238Bk, 239Bk, 240Bk, 241Bk, 242Bk, 243Bk, 244Bk, 245Bk, 246Bk, 247Bk, 248Bk, 249Bk, 250Bk, 251Bk, 252Bk, 253Bk, 254Bk