Einstein

99
Es
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
99
99
153
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
99
Masa atomowa
[252]
Liczba masowa
252
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Nie dotyczy
Radioaktywny
Tak
Named after Albert Einstein
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Einsteinium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear explosion in miniscule amounts by the addition of 15 neutrons to uranium-238.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f11 7s2
Es
Einsteinium is the first divalent metal in the actinide series
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,84 g/cm3
Temperatura topnienia
1133,15 K | 860 °C | 1580 °F
Temperatura wrzenia
-
Ciepło topnienia
Nie dotyczy
Ciepło parowania
Nie dotyczy
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Einsteinium
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Einsteinium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
Numer CAS
7429-92-7
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
-
Elektroujemność
1,3 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,42 eV
Objętość molowa
28,5 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,1 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Einsteinium is mainly used for scientific research purposes.

The rare isotope einsteinium-254 is favored for production of ultraheavy elements.

Einsteinium-254 was used as the calibration marker in the chemical analysis spectrometer of the Surveyor 5 lunar probe.
Einsteinium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
240Es, 241Es, 242Es, 243Es, 244Es, 245Es, 246Es, 247Es, 248Es, 249Es, 250Es, 251Es, 252Es, 253Es, 254Es, 255Es, 256Es, 257Es, 258Es