Reactivity Series

Cez
Frans
Rubid
Potas
Sód
Lit
Bar
Rad
Stront
Wapń
Magnez
Glin
Tytan
Mangan
Cynk
Chrom
Żelazo
Kadm
Kobalt
Nikiel
Cyna
Ołów
Wodór
Antymon
Bizmut
Miedź
Wolfram
Rtęć
Srebro
Złoto
Platyna
Zimna woda
Violent Reaction
Violent Reaction
Violent Reaction
Violent Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Bardzo wolna reakcja
Niemetal
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Gorąca woda / para
Silna reakcja
Silna reakcja
Silna reakcja
Silna reakcja
Silna reakcja
Silna reakcja
Silna reakcja
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Dla porównania
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Dilute Acids
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Moderate Reaction
Powolna reakcja
Powolna reakcja
Powolna reakcja
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji
Brak reakcji