Protaktyn

91
Pa
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
91
91
140
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
91
Masa atomowa
231,03588
Liczba masowa
231
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
From the Greek protos meaning first
Układ krystalograficzny
Wyśrodkowany czworokątny
Historia
In 1900, William Crookes isolated protactinium as an intensely radioactive material from uranium

Protactinium was first identified in 1913 by Kasimir Fajans and Oswald Helmuth Göhring in Germany.

A more stable isotope of protactinium was discovered in 1917 by Otto Hahn and Lise Meitner at the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f2 6d1 7s2
Pa
Protactinium is one of the rarest and most expensive naturally occurring elements
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
15,37 g/cm3
Temperatura topnienia
1841,15 K | 1568 °C | 2854,4 °F
Temperatura wrzenia
4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F
Ciepło topnienia
15 kJ/mol
Ciepło parowania
470 kJ/mol
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
9,9×10-13%
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Illustration
Opis Obrazu: Images-of-elements
Illustration of protactinium
Numer CAS
7440-13-3
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
163 pm
Promień walencyjny
200 pm
Elektroujemność
1,5 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,89 eV
Objętość molowa
15,0 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,47 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3, 4, 5
Zastosowania
Owing to its scarcity, high radioactivity and high toxicity, there are currently no uses for protactinium outside of scientific research.

With the advent of highly sensitive mass spectrometers, an application of 231Pa as a tracer in geology and paleoceanography has become possible.

Protactinium-231 combined with the thorium-230 can be used to date marine sediments.
Protactinium is toxic and highly radioactive
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
212Pa, 213Pa, 214Pa, 215Pa, 216Pa, 217Pa, 218Pa, 219Pa, 220Pa, 221Pa, 222Pa, 223Pa, 224Pa, 225Pa, 226Pa, 227Pa, 228Pa, 229Pa, 230Pa, 231Pa, 232Pa, 233Pa, 234Pa, 235Pa, 236Pa, 237Pa, 238Pa, 239Pa, 240Pa