Tor

90
Th
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
90
90
142
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
90
Masa atomowa
232,03806
Liczba masowa
232
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
Named after Thor, Scandinavian god of war
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Thorium was discovered by Jöns Jacob Berzelius in 1828, in Stockholm, Sweden.

Thorium was first observed to be radioactive in 1898, independently, by Polish-French physicist Marie Curie and German chemist Gerhard Carl Schmidt.

The crystal bar process was discovered by Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer in 1925 to produce high-purity metallic thorium.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 6d2 7s2
Th
Thorium fuel research is continuing in several countries including the USA and India
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
11,7 g/cm3
Temperatura topnienia
2115,15 K | 1842 °C | 3347,6 °F
Temperatura wrzenia
5061,15 K | 4788 °C | 8650,4 °F
Ciepło topnienia
16 kJ/mol
Ciepło parowania
530 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,113 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0006%
Ilość we Wszechświecie
4×10-8%
The
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair)
The Earth's thorium originated in the death throes of ancient stars
Numer CAS
7440-29-1
Numer CID PubChem
23960
Właściwości atomowe
Promień atomowy
179 pm
Promień walencyjny
206 pm
Elektroujemność
1,3 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,3067 eV
Objętość molowa
19,9 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,54 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3, 4
Zastosowania
Thorium is used to coat tungsten filaments in light bulbs.

It is also used in its oxide form in gas tungsten arc welding to increase the high-temperature strength of tungsten electrodes and improve arc stability.

Thorium-magnesium alloys are used in the aerospace industry for aircraft engines.
Thorium is highly radioactive
Izotopy
Stabilne izotopy
232Th
Niestabilne izotopy
209Th, 210Th, 211Th, 212Th, 213Th, 214Th, 215Th, 216Th, 217Th, 218Th, 219Th, 220Th, 221Th, 222Th, 223Th, 224Th, 225Th, 226Th, 227Th, 228Th, 229Th, 230Th, 231Th, 233Th, 234Th, 235Th, 236Th, 237Th, 238Th