Uran

92
U
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
92
92
146
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
92
Masa atomowa
238,02891
Liczba masowa
238
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
Named after the planet Uranus
Układ krystalograficzny
Podstawowy wyśrodkowany rombowy
Historia
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
18,95 g/cm3
Temperatura topnienia
1405,35 K | 1132,2 °C | 2069,96 °F
Temperatura wrzenia
4404,15 K | 4131 °C | 7467,8 °F
Ciepło topnienia
14 kJ/mol
Ciepło parowania
420 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,116 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00018%
Ilość we Wszechświecie
2×10-8%
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
Numer CAS
7440-61-1
Numer CID PubChem
23989
Właściwości atomowe
Promień atomowy
156 pm
Promień walencyjny
196 pm
Elektroujemność
1,38 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,1941 eV
Objętość molowa
12,59 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,276 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3, 4, 5, 6
Zastosowania
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U