Aktyn

89
Ac
Grupa
Nie dotyczy
Okres
7
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
89
89
138
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
89
Masa atomowa
[227]
Liczba masowa
227
Kategoria
Aktynowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
From the Greek aktis, aktinos, meaning beam or ray
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
André-Louis Debierne, a French chemist, discovered actinium in 1899.

He separated it from pitchblende residues left by Marie and Pierre Curie after they had extracted radium.

Friedrich Oskar Giesel independently discovered actinium in 1902 as a substance being similar to lanthanum.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 6d1 7s2
Ac
Actinium glows in the dark with a pale blue light
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
10,07 g/cm3
Temperatura topnienia
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Temperatura wrzenia
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Ciepło topnienia
14 kJ/mol
Ciepło parowania
400 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,12 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Illustration
Opis Obrazu: Images-of-elements
Illustration of actinium
Numer CAS
7440-34-8
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
215 pm
Elektroujemność
1,1 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,17 eV
Objętość molowa
22,54 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,12 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3
Zastosowania
Actinium is used as an active element of radioisotope thermoelectric generators, for example in spacecraft.

The medium half-life of 227Ac makes it very convenient radioactive isotope in modeling the slow vertical mixing of oceanic waters.

225Ac is applied in medicine to produce 213Bi in a reusable generator or can be used alone as an agent for radiation therapy.
Actinium is highly radioactive
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
206Ac, 207Ac, 208Ac, 209Ac, 210Ac, 211Ac, 212Ac, 213Ac, 214Ac, 215Ac, 216Ac, 217Ac, 218Ac, 219Ac, 220Ac, 221Ac, 222Ac, 223Ac, 224Ac, 225Ac, 226Ac, 227Ac, 228Ac, 229Ac, 230Ac, 231Ac, 232Ac, 233Ac, 234Ac, 235Ac, 236Ac