Rad

88
Ra
Grupa
2
Okres
7
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
88
88
138
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
88
Masa atomowa
[226]
Liczba masowa
226
Kategoria
Metale ziem alkalicznych
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
From the Latin word radius meaning ray
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Radium was discovered by Marie Curie and Pierre Curie in 1898.

They extracted the radium compound from a uraninite sample.

Radium was isolated in its metallic state by Marie Curie and André-Louis Debierne in 1910 through the electrolysis of radium chloride by using a mercury cathode and distilling in an atmosphere of hydrogen gas.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 7s2
Ra
Radium imparts a carmine red color to a flame
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
5,5 g/cm3
Temperatura topnienia
973,15 K | 700 °C | 1292 °F
Temperatura wrzenia
2010,15 K | 1737 °C | 3158,6 °F
Ciepło topnienia
8 kJ/mol
Ciepło parowania
125 kJ/mol
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
9,9×10-12%
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Pierre
Opis Obrazu: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
Numer CAS
7440-14-4
Numer CID PubChem
6328144
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
221 pm
Elektroujemność
0,9 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,2784 eV
Objętość molowa
45,20 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,186 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2
Zastosowania
Radium was formerly used in self-luminous paints for watches, nuclear panels, aircraft switches, clocks, and instrument dials.

Radium chloride was used in medicine to produce radon gas which in turn was used as a cancer treatment.

The isotope 223Ra is currently under investigation for use in medicine as a cancer treatment of bone metastasis.
Radium is highly radioactive and carcinogenic
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
202Ra, 203Ra, 204Ra, 205Ra, 206Ra, 207Ra, 208Ra, 209Ra, 210Ra, 211Ra, 212Ra, 213Ra, 214Ra, 215Ra, 216Ra, 217Ra, 218Ra, 219Ra, 220Ra, 221Ra, 222Ra, 223Ra, 224Ra, 225Ra, 226Ra, 227Ra, 228Ra, 229Ra, 230Ra, 231Ra, 232Ra, 233Ra, 234Ra