Frans

87
Fr
Grupa
1
Okres
7
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
87
87
136
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
87
Masa atomowa
[223]
Liczba masowa
223
Kategoria
Metale alkaliczne
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
Francium was named after France
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Francium was discovered in 1939 by Marguerite Perey of the Curie Institute in Paris, France.

It was discovered when she was researching the radioactive decay of actinium-227.

Marguerite Perey discovered that francium-223 is made naturally when actinium-227 emits an alpha-particle.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Konfiguracja elektronowa
[Rn] 7s1
Fr
Francium was the last element discovered in nature, rather than by synthesis
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
1,87 g/cm3
Temperatura topnienia
296,15 K | 23 °C | 73,4 °F
Temperatura wrzenia
950,15 K | 677 °C | 1250,6 °F
Ciepło topnienia
2 kJ/mol
Ciepło parowania
65 kJ/mol
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Illustration
Opis Obrazu: Images-of-elements
Illustration of francium
Numer CAS
7440-73-5
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
260 pm
Promień walencyjny
348 pm
Elektroujemność
0,7 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
4,0727 eV
Objętość molowa
71,07 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,15 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1
Zastosowania
Due to its instability and rarity, there are no commercial applications for francium.

It has been used for research purposes in the fields of biology and of atomic structure.

Its use as a potential diagnostic aid for various cancers has also been explored, but this application has been deemed impractical.
Francium is highly radioactive
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
199Fr, 200Fr, 201Fr, 202Fr, 203Fr, 204Fr, 205Fr, 206Fr, 207Fr, 208Fr, 209Fr, 210Fr, 211Fr, 212Fr, 213Fr, 214Fr, 215Fr, 216Fr, 217Fr, 218Fr, 219Fr, 220Fr, 221Fr, 222Fr, 223Fr, 224Fr, 225Fr, 226Fr, 227Fr, 228Fr, 229Fr, 230Fr, 231Fr, 232Fr