Radon

86
Rn
Grupa
18
Okres
6
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
86
86
136
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
86
Masa atomowa
[222]
Liczba masowa
222
Kategoria
Gazy szlachetne
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Tak
The name was derived from radium; called niton at first, from the Latin word nitens meaning shining
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
Radon was discovered in 1900 by Friedrich Ernst Dorn in Halle, Germany.

He reported some experiments in which he noticed that radium compounds emanate a radioactive gas.

In 1910, Sir William Ramsay and Robert Whytlaw-Gray isolated radon, determined its density, and determined that it was the heaviest known gas.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 8
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Rn
Upon condensation, radon glows because of the intense radiation it produces
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,00973 g/cm3
Temperatura topnienia
202 K | -71,15 °C | -96,07 °F
Temperatura wrzenia
211,3 K | -61,85 °C | -79,33 °F
Ciepło topnienia
3 kJ/mol
Ciepło parowania
17 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,094 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Illustration
Opis Obrazu: Images-of-elements
Illustration of radon
Numer CAS
10043-92-2
Numer CID PubChem
24857
Właściwości atomowe
Promień atomowy
120 pm
Promień walencyjny
150 pm
Elektroujemność
-
Energia jonizacji
10,7485 eV
Objętość molowa
50,5 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0000364 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 4, 6
Zastosowania
Radon is used in hydrologic research that studies the interaction between ground water and streams.

Radon has been produced commercially for use in radiation therapy.

Radon has been used in implantable seeds, made of gold or glass, primarily used to treat cancers.
Radon is highly radioactive and a carcinogen
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
195Rn, 196Rn, 197Rn, 198Rn, 199Rn, 200Rn, 201Rn, 202Rn, 203Rn, 204Rn, 205Rn, 206Rn, 207Rn, 208Rn, 209Rn, 210Rn, 211Rn, 212Rn, 213Rn, 214Rn, 215Rn, 216Rn, 217Rn, 218Rn, 219Rn, 220Rn, 221Rn, 222Rn, 223Rn, 224Rn, 225Rn, 226Rn, 227Rn, 228Rn