Astat

85
At
Grupa
17
Okres
6
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
85
85
125
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
85
Masa atomowa
[210]
Liczba masowa
210
Kategoria
Halogeny
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
From the Greek astatos meaning unstable
Układ krystalograficzny
Nie dotyczy
Historia
In 1869, existence of astatine was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-iodine.

In 1940, Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè isolated the element at the University of California, Berkeley.

Instead of searching for the element in nature, the scientists created it by bombarding bismuth-209 with alpha particles.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 7
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
At
Astatine is preferentially concentrated in the thyroid gland
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7 g/cm3
Temperatura topnienia
575,15 K | 302 °C | 575,6 °F
Temperatura wrzenia
610,15 K | 337 °C | 638,6 °F
Ciepło topnienia
6 kJ/mol
Ciepło parowania
40 kJ/mol
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Emilio
Opis Obrazu: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
Numer CAS
7440-68-8
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
-
Promień walencyjny
150 pm
Elektroujemność
2,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
9,3 eV
Objętość molowa
30 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,017 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 3, 5, 7
Zastosowania
The newly formed astatine-211 is important in nuclear medicine.

Once produced, astatine must be used quickly, as it decays with a half-life of 7.2 hours.

Astatine-211 can be used for targeted alpha particle radiotherapy, since it decays either via emission of an alpha particle.
Astatine is highly radioactive
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
193At, 194At, 195At, 196At, 197At, 198At, 199At, 200At, 201At, 202At, 203At, 204At, 205At, 206At, 207At, 208At, 209At, 210At, 211At, 212At, 213At, 214At, 215At, 216At, 217At, 218At, 219At, 220At, 221At, 222At, 223At