Polon

84
Po
Grupa
16
Okres
6
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
84
84
126
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
84
Masa atomowa
[210]
Liczba masowa
210
Kategoria
Półmetale
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
Nazwany od Polski, kraju pochodzenia Marii Curie-Skłodowskiej
Układ krystalograficzny
Sześcian prosty
Historia
Polonium was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 in Paris.

This element was the first one discovered by the Curies while they were investigating the cause of pitchblende radioactivity.

The dangers of working with radioactive elements were not known when the Curies made their discoveries.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 6
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Po
Polonium is obtained by irradiating bismuth with high-energy neutrons or protons
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
9,196 g/cm3
Temperatura topnienia
527,15 K | 254 °C | 489,2 °F
Temperatura wrzenia
1235,15 K | 962 °C | 1763,6 °F
Ciepło topnienia
13 kJ/mol
Ciepło parowania
100 kJ/mol
Ciepło właściwe
-
Ilość w skorupie Ziemi
Nie dotyczy
Ilość we Wszechświecie
Nie dotyczy
Pierre
Opis Obrazu: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
Numer CAS
7440-08-6
Numer CID PubChem
Nie dotyczy
Właściwości atomowe
Promień atomowy
168 pm
Promień walencyjny
140 pm
Elektroujemność
2,00 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,417 eV
Objętość molowa
22,23 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,2 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, 2, 4, 6
Zastosowania
Polonium is used to eliminate static electricity produced during processes such as rolling paper, wire and sheet metal.

Polonium can be mixed or alloyed with beryllium to provide a source of neutrons.

It is also used in anti-static brushes to eliminate dust on photographic film.
Polonium is highly dangerous and radioactive
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
188Po, 189Po, 190Po, 191Po, 192Po, 193Po, 194Po, 195Po, 196Po, 197Po, 198Po, 199Po, 200Po, 201Po, 202Po, 203Po, 204Po, 205Po, 206Po, 207Po, 208Po, 209Po, 210Po, 211Po, 212Po, 213Po, 214Po, 215Po, 216Po, 217Po, 218Po, 219Po, 220Po