Bizmut

83
Bi
Grupa
15
Okres
6
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
83
83
126
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
83
Masa atomowa
208,9804
Liczba masowa
209
Kategoria
Metale bloku p
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the German Weisse Masse, meaning white mass
Układ krystalograficzny
Podstawowy wyśrodkowany jednoskośny
Historia
Bismuth has been known since ancient times, so no one person is credited with its discovery.

The element was confused in early times with tin and lead because of its resemblance to those elements.

In 1753, French chemist Claude François Geoffroy demonstrated that this metal is distinct from lead and tin.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 5
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Bi
Bismuth has unusually high electrical resistance for a metal
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
9,78 g/cm3
Temperatura topnienia
544,65 K | 271,5 °C | 520,7 °F
Temperatura wrzenia
1837,15 K | 1564 °C | 2847,2 °F
Ciepło topnienia
10,9 kJ/mol
Ciepło parowania
160 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,122 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
2,5×10-6%
Ilość we Wszechświecie
7×10-8%
Bismuth
Opis Obrazu: Images-of-elements
Bismuth crystal with fancy oxide film
Numer CAS
7440-69-9
Numer CID PubChem
5359367
Właściwości atomowe
Promień atomowy
156 pm
Promień walencyjny
148 pm
Elektroujemność
2,02 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,2856 eV
Objętość molowa
21,3 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0797 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, 3, 5
Zastosowania
Bismuth is used in producing malleable irons and is used as a catalyst for making acrylic fibers.

Bismuth oxychloride is used in cosmetics, as a pigment in paint for eye shadows, hair sprays and nail polishes.

It has also been used as a replacement for lead in shot, bullets and less-lethal riot gun ammunition.
Bismuth is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
-
Niestabilne izotopy
184Bi, 185Bi, 186Bi, 187Bi, 188Bi, 189Bi, 190Bi, 191Bi, 192Bi, 193Bi, 194Bi, 195Bi, 196Bi, 197Bi, 198Bi, 199Bi, 200Bi, 201Bi, 202Bi, 203Bi, 204Bi, 205Bi, 206Bi, 207Bi, 208Bi, 209Bi, 210Bi, 211Bi, 212Bi, 213Bi, 214Bi, 215Bi, 216Bi, 217Bi, 218Bi