Rtęć

80
Hg
Grupa
12
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
80
80
121
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
80
Masa atomowa
200,59
Liczba masowa
201
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver
Układ krystalograficzny
Trójkąt prosty
Historia
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d10 6s2
Hg
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciecze
Gęstość
13,5336 g/cm3
Temperatura topnienia
234,32 K | -38,83 °C | -37,89 °F
Temperatura wrzenia
630,15 K | 357 °C | 674,6 °F
Ciepło topnienia
2,29 kJ/mol
Ciepło parowania
59,2 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,14 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
6,7×10-6%
Ilość we Wszechświecie
1×10-7%
Element
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Bionerd)
Element mercury in liquid form
Numer CAS
7439-97-6
Numer CID PubChem
23931
Właściwości atomowe
Promień atomowy
151 pm
Promień walencyjny
132 pm
Elektroujemność
2,00 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
10,4375 eV
Objętość molowa
14,82 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0834 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 4
Zastosowania
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.
Mercury and most of its compounds are highly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg
Niestabilne izotopy
171Hg, 172Hg, 173Hg, 174Hg, 175Hg, 176Hg, 177Hg, 178Hg, 179Hg, 180Hg, 181Hg, 182Hg, 183Hg, 184Hg, 185Hg, 186Hg, 187Hg, 188Hg, 189Hg, 190Hg, 191Hg, 192Hg, 193Hg, 194Hg, 195Hg, 197Hg, 203Hg, 205Hg, 206Hg, 207Hg, 208Hg, 209Hg, 210Hg