Złoto

79
Au
Grupa
11
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
79
79
118
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
79
Masa atomowa
196,966569
Liczba masowa
197
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Złoty
Radioaktywny
Nie
From the Latin word aurum meaning gold
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 18, 1
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Au
India is the world's largest single consumer of gold
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
19,282 g/cm3
Temperatura topnienia
1337,35 K | 1064,2 °C | 1947,56 °F
Temperatura wrzenia
3129,15 K | 2856 °C | 5172,8 °F
Ciepło topnienia
12,5 kJ/mol
Ciepło parowania
330 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,129 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
3,1×10-7%
Ilość we Wszechświecie
6×10-8%
Synthetic
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas
Numer CAS
7440-57-5
Numer CID PubChem
23985
Właściwości atomowe
Promień atomowy
144 pm
Promień walencyjny
136 pm
Elektroujemność
2,54 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
9,2255 eV
Objętość molowa
10,2 cm3/mol
Przewodność cieplna
3,17 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 2, 3, 5
Zastosowania
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.
Gold is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
197Au
Niestabilne izotopy
169Au, 170Au, 171Au, 172Au, 173Au, 174Au, 175Au, 176Au, 177Au, 178Au, 179Au, 180Au, 181Au, 182Au, 183Au, 184Au, 185Au, 186Au, 187Au, 188Au, 189Au, 190Au, 191Au, 192Au, 193Au, 194Au, 195Au, 196Au, 198Au, 199Au, 200Au, 201Au, 202Au, 203Au, 204Au, 205Au