Platyna

78
Pt
Grupa
10
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
78
78
117
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
78
Masa atomowa
195,084
Liczba masowa
195
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the Spanish word platina, meaning silver
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Platinum was first used by pre-Columbian South American natives to produce artifacts.

Antonio de Ulloa published his findings about platinum in 1748, but Sir Charles Wood also investigated the metal in 1741.

First reference to it as a new metal was made by William Brownrigg in 1750.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 17, 1
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d9 6s1
Pt
Platinum exists in higher abundances on the Moon and in meteorites
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
21,45 g/cm3
Temperatura topnienia
2041,45 K | 1768,3 °C | 3214,94 °F
Temperatura wrzenia
4098,15 K | 3825 °C | 6917 °F
Ciepło topnienia
20 kJ/mol
Ciepło parowania
490 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,133 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
3,7×10-6%
Ilość we Wszechświecie
5×10-7%
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A native platinum nugget
Numer CAS
7440-06-4
Numer CID PubChem
23939
Właściwości atomowe
Promień atomowy
139 pm
Promień walencyjny
136 pm
Elektroujemność
2,28 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,9587 eV
Objętość molowa
9,10 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,716 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 4, 5, 6
Zastosowania
The most common use of platinum is as a catalyst in chemical reactions.

Platinum is used in jewelry, decoration and dental work.

Platinum-cobalt, an alloy of roughly three parts platinum and one part cobalt, is used to make relatively strong permanent magnets.

Platinum-based anodes are used in ships, pipelines, and steel piers.
Platinum is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt
Niestabilne izotopy
166Pt, 167Pt, 168Pt, 169Pt, 170Pt, 171Pt, 172Pt, 173Pt, 174Pt, 175Pt, 176Pt, 177Pt, 178Pt, 179Pt, 180Pt, 181Pt, 182Pt, 183Pt, 184Pt, 185Pt, 186Pt, 187Pt, 188Pt, 189Pt, 190Pt, 191Pt, 193Pt, 197Pt, 199Pt, 200Pt, 201Pt, 202Pt