Iryd

77
Ir
Grupa
9
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
77
77
115
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
77
Masa atomowa
192,217
Liczba masowa
192
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word iris meaning rainbow
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Iridium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 15, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d7 6s2
Ir
Iridium is the most corrosion-resistant metal known
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
22,56 g/cm3
Temperatura topnienia
2739,15 K | 2466 °C | 4470,8 °F
Temperatura wrzenia
4701,15 K | 4428 °C | 8002,4 °F
Ciepło topnienia
26 kJ/mol
Ciepło parowania
560 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,131 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
4×10-8%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Pieces
Opis Obrazu: Images-of-elements
Pieces of pure iridium
Numer CAS
7439-88-5
Numer CID PubChem
23924
Właściwości atomowe
Promień atomowy
136 pm
Promień walencyjny
141 pm
Elektroujemność
2,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,967 eV
Objętość molowa
8,54 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,47 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Zastosowania
Iridium is used in making crucibles and other equipment that is used at high temperatures.

Iridium is also used as a hardening agent in platinum alloys.

Its resistance to arc erosion makes iridium alloys ideal for electrical contacts for spark plugs.

Radioactive isotopes of iridium are used in radiation therapy for the treatment of cancer.
Iridium is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
191Ir, 193Ir
Niestabilne izotopy
164Ir, 165Ir, 166Ir, 167Ir, 168Ir, 169Ir, 170Ir, 171Ir, 172Ir, 173Ir, 174Ir, 175Ir, 176Ir, 177Ir, 178Ir, 179Ir, 180Ir, 181Ir, 182Ir, 183Ir, 184Ir, 185Ir, 186Ir, 187Ir, 188Ir, 189Ir, 190Ir, 192Ir, 194Ir, 195Ir, 196Ir, 197Ir, 198Ir, 199Ir