Osm

76
Os
Grupa
8
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
76
76
114
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
76
Masa atomowa
190,23
Liczba masowa
190
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Popielaty
Radioaktywny
Nie
From the Greek word osme, meaning smell
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Osmium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 14, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d6 6s2
Os
Osmium is the least abundant stable element in the Earth's crust
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
22,61 g/cm3
Temperatura topnienia
3306,15 K | 3033 °C | 5491,4 °F
Temperatura wrzenia
5285,15 K | 5012 °C | 9053,6 °F
Ciepło topnienia
31 kJ/mol
Ciepło parowania
630 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,13 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
1,8×10-7%
Ilość we Wszechświecie
3×10-7%
Osmium
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Osmium crystals produced by chemical transport reaction in chlorine gas
Numer CAS
7440-04-2
Numer CID PubChem
23937
Właściwości atomowe
Promień atomowy
135 pm
Promień walencyjny
144 pm
Elektroujemność
2,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,4382 eV
Objętość molowa
8,49 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,876 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Zastosowania
Osmium is used alloyed with other metals in the platinum group to produce very hard alloys.

Osmium alloys are used in the tips of fountain pens, instrument pivots, and electrical contacts

Osmium tetroxide has been used in fingerprint detection and in staining fatty tissue for optical and electron microscopy.
Even low concentrations in air can cause lung congestion, skin damage, or eye damage
Izotopy
Stabilne izotopy
184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os
Niestabilne izotopy
161Os, 162Os, 163Os, 164Os, 165Os, 166Os, 167Os, 168Os, 169Os, 170Os, 171Os, 172Os, 173Os, 174Os, 175Os, 176Os, 177Os, 178Os, 179Os, 180Os, 181Os, 182Os, 183Os, 185Os, 186Os, 191Os, 193Os, 194Os, 195Os, 196Os