Ren

75
Re
Grupa
7
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
75
75
111
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
75
Masa atomowa
186,207
Liczba masowa
186
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From the Latin word Rhenus meaning Rhine
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
In 1908, Japanese chemist Masataka Ogawa announced that he discovered the 43rd element.

However, later analysis indicated the presence of rhenium (element 75), not element 43.

In 1922, Walter Noddack, Ida Eva Tacke and Otto Berg announced its separation from gadolinite and gave it the present name.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 13, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Re
Chile has the world's largest rhenium reserves
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
21,02 g/cm3
Temperatura topnienia
3459,15 K | 3186 °C | 5766,8 °F
Temperatura wrzenia
5869,15 K | 5596 °C | 10104,8 °F
Ciepło topnienia
33 kJ/mol
Ciepło parowania
705 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,137 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
2,6×10-7%
Ilość we Wszechświecie
2×10-8%
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A high purity rhenium single crystal made by the floating zone process, an ebeam remelted rhenium bar and as well as a high purity rhenium cube for comparison
Numer CAS
7440-15-5
Numer CID PubChem
23947
Właściwości atomowe
Promień atomowy
137 pm
Promień walencyjny
151 pm
Elektroujemność
1,9 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,8335 eV
Objętość molowa
8,85 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,479 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zastosowania
Rhenium is widely used as filaments for mass spectrographs and ion gauges.

It is also used with platinum as catalysts in the production of lead-free, high-octane gasoline.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines.
Very little is known about the toxicity of rhenium
Izotopy
Stabilne izotopy
185Re
Niestabilne izotopy
160Re, 161Re, 162Re, 163Re, 164Re, 165Re, 166Re, 167Re, 168Re, 169Re, 170Re, 171Re, 172Re, 173Re, 174Re, 175Re, 176Re, 177Re, 178Re, 179Re, 180Re, 181Re, 182Re, 183Re, 184Re, 186Re, 187Re, 188Re, 189Re, 190Re, 191Re, 192Re, 193Re, 194Re