Wolfram

74
W
Grupa
6
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
74
74
110
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
74
Masa atomowa
183,84
Liczba masowa
184
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
From Swedish, tung sten meaning heavy stone
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Torbern Bergman obtained from scheelite an oxide of a new element in 1781.

In 1783, José and Fausto Elhuyar found an acid made from wolframite that was identical to tungstic acid.

Later that year, in Spain, the brothers succeeded in isolating tungsten by reduction of this acid with charcoal, and they are credited with the discovery of the element.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 12, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d4 6s2
W
The chemical symbol, W, comes from the original name of the element, Wolfram
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
19,25 g/cm3
Temperatura topnienia
3695,15 K | 3422 °C | 6191,6 °F
Temperatura wrzenia
5828,15 K | 5555 °C | 10031 °F
Ciepło topnienia
35 kJ/mol
Ciepło parowania
800 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,132 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00011%
Ilość we Wszechświecie
5×10-8%
Tungsten
Opis Obrazu: Images-of-elements
Tungsten rod with oxidized surface
Numer CAS
7440-33-7
Numer CID PubChem
23964
Właściwości atomowe
Promień atomowy
139 pm
Promień walencyjny
162 pm
Elektroujemność
2,36 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,864 eV
Objętość molowa
9,53 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,74 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zastosowania
Tungsten and its alloys are widely used for filaments in electric bulbs and electronic tubes.

Tungsten carbide is of great importance to the metal-working, mining, and petroleum industries.

Tungsten oxides are used in ceramic glazes and calcium/magnesium tungstates are used widely in fluorescent lighting.
Tungsten is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
180W, 182W, 183W, 184W, 186W
Niestabilne izotopy
158W, 159W, 160W, 161W, 162W, 163W, 164W, 165W, 166W, 167W, 168W, 169W, 170W, 171W, 172W, 173W, 174W, 175W, 176W, 177W, 178W, 179W, 181W, 185W, 187W, 188W, 189W, 190W, 191W, 192W