Tantal

73
Ta
Grupa
5
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
73
73
108
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
73
Masa atomowa
180,94788
Liczba masowa
181
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Szary
Radioaktywny
Nie
Named after Tantalos, a Greek mythological character, father of Niobe
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 11, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
16,654 g/cm3
Temperatura topnienia
3290,15 K | 3017 °C | 5462,6 °F
Temperatura wrzenia
5731,15 K | 5458 °C | 9856,4 °F
Ciepło topnienia
36 kJ/mol
Ciepło parowania
735 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,14 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00017%
Ilość we Wszechświecie
8×10-9%
Tantalum
Opis Obrazu: Images-of-elements
Tantalum pieces
Numer CAS
7440-25-7
Numer CID PubChem
23956
Właściwości atomowe
Promień atomowy
146 pm
Promień walencyjny
170 pm
Elektroujemność
1,5 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,5496 eV
Objętość molowa
10,90 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,575 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 2, 3, 4, 5
Zastosowania
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
181Ta
Niestabilne izotopy
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta