Lutet

71
Lu
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
71
71
104
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
71
Masa atomowa
174,9668
Liczba masowa
175
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Lutetia is the ancient name for Paris
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
9,84 g/cm3
Temperatura topnienia
1925,15 K | 1652 °C | 3005,6 °F
Temperatura wrzenia
3675,15 K | 3402 °C | 6155,6 °F
Ciepło topnienia
22 kJ/mol
Ciepło parowania
415 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,154 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,000056%
Ilość we Wszechświecie
1×10-8%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
Numer CAS
7439-94-3
Numer CID PubChem
23929
Właściwości atomowe
Promień atomowy
174 pm
Promień walencyjny
187 pm
Elektroujemność
1,27 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,4259 eV
Objętość molowa
17,78 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,164 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3
Zastosowania
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
175Lu
Niestabilne izotopy
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu