Iterb

70
Yb
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
70
70
103
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
70
Masa atomowa
173,054
Liczba masowa
173
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 32, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,965 g/cm3
Temperatura topnienia
1097,15 K | 824 °C | 1515,2 °F
Temperatura wrzenia
1469,15 K | 1196 °C | 2184,8 °F
Ciepło topnienia
7,7 kJ/mol
Ciepło parowania
160 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,155 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00028%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
Numer CAS
7440-64-4
Numer CID PubChem
23992
Właściwości atomowe
Promień atomowy
176 pm
Promień walencyjny
187 pm
Elektroujemność
1,1 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,2542 eV
Objętość molowa
24,79 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,349 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
Niestabilne izotopy
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb