Azot

7
N
Grupa
15
Okres
2
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
7
7
7
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
7
Masa atomowa
14,0067
Liczba masowa
14
Kategoria
Niemetale
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Od łacińskiego słowa nitrum, greckiego Nitron, soda; i genes, formowanie
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Nitrogen is considered to have been discovered by Scottish physician Daniel Rutherford in 1772, who called it noxious air or fixed air.

It was also studied at about the same time by Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish and Joseph Priestley.

In 1790 the French chemist Jean-Antoine-Claude Chaptal named the element nitrogen.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 5
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s2 2p3
N
Nitrogen is present in all living organisms, in proteins, nucleic acids and other molecules
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,0012506 g/cm3
Temperatura topnienia
63,15 K | -210 °C | -346 °F
Temperatura wrzenia
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
Ciepło topnienia
0,36 kJ/mol
Ciepło parowania
2,79 kJ/mol
Ciepło właściwe
1,04 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,002%
Ilość we Wszechświecie
0,1%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure nitrogen
Numer CAS
7727-37-9
Numer CID PubChem
947
Właściwości atomowe
Promień atomowy
56 pm
Promień walencyjny
71 pm
Elektroujemność
3,04 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
14,5341 eV
Objętość molowa
17,3 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0002598 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Zastosowania
Nitrogen is used to produce ammonia and fertilizers, vital for current food production methods.

Liquid nitrogen is used as a refrigerant.

Nitric acid is used as an oxidizing agent in liquid fueled rockets.

Nitrogen is a constituent of molecules in every major drug class in pharmacology and medicine.
Rapid release of nitrogen gas into an enclosed space can displace oxygen, and therefore represents an asphyxiation hazard
Izotopy
Stabilne izotopy
14N, 15N
Niestabilne izotopy
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N