Węgiel

6
C
Grupa
14
Okres
2
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
6
6
6
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
6
Masa atomowa
12,0107
Liczba masowa
12
Kategoria
Niemetale
Kolor
Czarny
Radioaktywny
Nie
Od łacińskiego słowa carbo, węgiel
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Carbon was discovered in prehistory and was known in the forms of soot and charcoal to the earliest human civilizations.

In 1772, Antoine Lavoisier showed that diamonds are a form of carbon; when he burned samples of charcoal and diamond and found that neither produced any water.

In 1779, Carl Wilhelm Scheele showed that graphite burned to form carbon dioxide and so must be another form of carbon.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 4
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s2 2p2
C
About 20% of the weight of living organisms is carbon
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
2,267 g/cm3
Temperatura topnienia
3948,15 K | 3675 °C | 6647 °F
Temperatura wrzenia
4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F
Ciepło topnienia
105 kJ/mol
Ciepło parowania
715 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,709 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,18%
Ilość we Wszechświecie
0,5%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure carbon as graphite
Numer CAS
7440-44-0
Numer CID PubChem
5462310
Właściwości atomowe
Promień atomowy
67 pm
Promień walencyjny
77 pm
Elektroujemność
2,55 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
11,2603 eV
Objętość molowa
5,31 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,29 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
Zastosowania
The major use of carbon other than food and wood is in the form of hydrocarbons, most notably the fossil fuel methane gas and crude oil.

Graphite is used for pencil tips, high temperature crucibles, dry cells, electrodes and as a lubricant.

Diamonds are used in jewelry and in industry for cutting, drilling, grinding, and polishing.

Carbon black is used as the black pigment in printing ink.
Pure carbon has extremely low toxicity to humans and can be handled safely in the form of graphite or charcoal
Izotopy
Stabilne izotopy
12C, 13C
Niestabilne izotopy
8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C