Erb

68
Er
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
68
68
99
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
68
Masa atomowa
167,259
Liczba masowa
167
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Erbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that contained the pink color was erbium.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 30, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f12 6s2
Er
The highest concentration of erbium in humans is in the bones
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
9,066 g/cm3
Temperatura topnienia
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Temperatura wrzenia
3141,15 K | 2868 °C | 5194,4 °F
Ciepło topnienia
19,9 kJ/mol
Ciepło parowania
285 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,168 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0003%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure erbium with cut traces
Numer CAS
7440-52-0
Numer CID PubChem
23980
Właściwości atomowe
Promień atomowy
176 pm
Promień walencyjny
189 pm
Elektroujemność
1,24 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,1077 eV
Objętość molowa
18,4 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,143 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3
Zastosowania
Erbium is used in photographic filters to absorb infrared light.

Erbium oxide gives a pink color and has been used as a colorant in glasses and porcelain enamel glazes.

It is also used in nuclear technology in neutron-absorbing control rods.

Erbium is used in alloys especially with vanadium to decrease the hardness of metals.
Erbium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er
Niestabilne izotopy
143Er, 144Er, 145Er, 146Er, 147Er, 148Er, 149Er, 150Er, 151Er, 152Er, 153Er, 154Er, 155Er, 156Er, 157Er, 158Er, 159Er, 160Er, 161Er, 163Er, 165Er, 169Er, 171Er, 172Er, 173Er, 174Er, 175Er, 176Er, 177Er