Holm

67
Ho
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
67
67
98
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
67
Masa atomowa
164,93032
Liczba masowa
165
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word Holmia meaning Stockholm
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Holmium was discovered by Swiss chemists Marc Delafontaine and Jacques-Louis Soret in 1878.

They noticed the aberrant spectrographic absorption bands of the then-unknown element.

Later in 1878, Per Teodor Cleve independently discovered the element while he was working on erbia earth.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 29, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f11 6s2
Ho
Holmium has the highest magnetic strength of any naturally occurring element
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,795 g/cm3
Temperatura topnienia
1734,15 K | 1461 °C | 2661,8 °F
Temperatura wrzenia
2993,15 K | 2720 °C | 4928 °F
Ciepło topnienia
17 kJ/mol
Ciepło parowania
265 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,165 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00012%
Ilość we Wszechświecie
5×10-8%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure holmium
Numer CAS
7440-60-0
Numer CID PubChem
23988
Właściwości atomowe
Promień atomowy
176 pm
Promień walencyjny
192 pm
Elektroujemność
1,23 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,0215 eV
Objętość molowa
18,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,162 W/cm·K
Stopnie utlenienia
3
Zastosowania
Holmium is used to create the strongest artificially generated magnetic fields, when placed within high-strength magnets as a magnetic pole piece.

It is one of the colorants used for cubic zirconia and glass, providing yellow or red coloring.

Holmium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Holmium is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
165Ho
Niestabilne izotopy
140Ho, 141Ho, 142Ho, 143Ho, 144Ho, 145Ho, 146Ho, 147Ho, 148Ho, 149Ho, 150Ho, 151Ho, 152Ho, 153Ho, 154Ho, 155Ho, 156Ho, 157Ho, 158Ho, 159Ho, 160Ho, 161Ho, 162Ho, 163Ho, 164Ho, 166Ho, 167Ho, 168Ho, 169Ho, 170Ho, 171Ho, 172Ho, 173Ho, 174Ho, 175Ho