Dysproz

66
Dy
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
66
66
97
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
66
Masa atomowa
162,5
Liczba masowa
163
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 28, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,55 g/cm3
Temperatura topnienia
1680,15 K | 1407 °C | 2564,6 °F
Temperatura wrzenia
2840,15 K | 2567 °C | 4652,6 °F
Ciepło topnienia
11,1 kJ/mol
Ciepło parowania
280 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,17 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00062%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
Numer CAS
7429-91-6
Numer CID PubChem
23912
Właściwości atomowe
Promień atomowy
178 pm
Promień walencyjny
192 pm
Elektroujemność
1,22 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,9389 eV
Objętość molowa
19,0 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,107 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
Niestabilne izotopy
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy