Gadolin

64
Gd
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
64
64
93
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
64
Masa atomowa
157,25
Liczba masowa
157
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 25, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,895 g/cm3
Temperatura topnienia
1585,15 K | 1312 °C | 2393,6 °F
Temperatura wrzenia
3546,15 K | 3273 °C | 5923,4 °F
Ciepło topnienia
10 kJ/mol
Ciepło parowania
305 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,236 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00052%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
Numer CAS
7440-54-2
Numer CID PubChem
23982
Właściwości atomowe
Promień atomowy
180 pm
Promień walencyjny
196 pm
Elektroujemność
1,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
6,1501 eV
Objętość molowa
19,9 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,106 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 3
Zastosowania
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
Niestabilne izotopy
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd