Europ

63
Eu
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
63
63
89
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
63
Masa atomowa
151,964
Liczba masowa
152
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Europium was named after Europe
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 25, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
5,243 g/cm3
Temperatura topnienia
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Temperatura wrzenia
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Ciepło topnienia
9,2 kJ/mol
Ciepło parowania
175 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,182 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00018%
Ilość we Wszechświecie
5×10-8%
Weakly
Opis Obrazu: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
Numer CAS
7440-53-1
Numer CID PubChem
23981
Właściwości atomowe
Promień atomowy
180 pm
Promień walencyjny
198 pm
Elektroujemność
1,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,6704 eV
Objętość molowa
20,8 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,139 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
151Eu, 153Eu
Niestabilne izotopy
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu