Samar

62
Sm
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
62
62
88
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
62
Masa atomowa
150,36
Liczba masowa
150
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From samarskite, a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
Układ krystalograficzny
Trójkąt prosty
Historia
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 24, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,52 g/cm3
Temperatura topnienia
1345,15 K | 1072 °C | 1961,6 °F
Temperatura wrzenia
2067,15 K | 1794 °C | 3261,2 °F
Ciepło topnienia
8,6 kJ/mol
Ciepło parowania
175 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,197 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0006%
Ilość we Wszechświecie
5×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
Numer CAS
7440-19-9
Numer CID PubChem
23951
Właściwości atomowe
Promień atomowy
180 pm
Promień walencyjny
198 pm
Elektroujemność
1,17 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,6437 eV
Objętość molowa
20,0 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,133 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
Niestabilne izotopy
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm