Neodym

60
Nd
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
60
60
84
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
60
Masa atomowa
144,242
Liczba masowa
144
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 22, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,007 g/cm3
Temperatura topnienia
1297,15 K | 1024 °C | 1875,2 °F
Temperatura wrzenia
3347,15 K | 3074 °C | 5565,2 °F
Ciepło topnienia
7,1 kJ/mol
Ciepło parowania
285 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,19 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0033%
Ilość we Wszechświecie
1×10-6%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
Numer CAS
7440-00-8
Numer CID PubChem
23934
Właściwości atomowe
Promień atomowy
181 pm
Promień walencyjny
201 pm
Elektroujemność
1,14 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,525 eV
Objętość molowa
20,6 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,165 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodymium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
Niestabilne izotopy
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd