Prazeodym

59
Pr
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
59
59
82
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
59
Masa atomowa
140,90765
Liczba masowa
141
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 21, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,773 g/cm3
Temperatura topnienia
1208,15 K | 935 °C | 1715 °F
Temperatura wrzenia
3793,15 K | 3520 °C | 6368 °F
Ciepło topnienia
6,9 kJ/mol
Ciepło parowania
330 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,193 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00086%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
Numer CAS
7440-10-0
Numer CID PubChem
23942
Właściwości atomowe
Promień atomowy
182 pm
Promień walencyjny
203 pm
Elektroujemność
1,13 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,473 eV
Objętość molowa
20,8 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,125 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3, 4
Zastosowania
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
141Pr
Niestabilne izotopy
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr