Bor

5
B
Grupa
13
Okres
2
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
5
5
6
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
5
Masa atomowa
10,811
Liczba masowa
11
Kategoria
Półmetale
Kolor
Czarny
Radioaktywny
Nie
Od arabskiego słowa Buraq po perskim Burah
Układ krystalograficzny
Trójkąt prosty
Historia
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 3
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s2 2p1
B
Boron is an essential nutrient for all green plants
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
2,34 g/cm3
Temperatura topnienia
2349,15 K | 2076 °C | 3768,8 °F
Temperatura wrzenia
4200,15 K | 3927 °C | 7100,6 °F
Ciepło topnienia
50 kJ/mol
Ciepło parowania
507 kJ/mol
Ciepło właściwe
1,026 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00086%
Ilość we Wszechświecie
1×10-7%
Pure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Pure crystalline boron, front side
Numer CAS
7440-42-8
Numer CID PubChem
5462311
Właściwości atomowe
Promień atomowy
90 pm
Promień walencyjny
84 pm
Elektroujemność
2,04 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,298 eV
Objętość molowa
4,6 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,274 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 3
Zastosowania
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.
Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates and many organoboron compounds are non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
10B, 11B
Niestabilne izotopy
7B, 8B, 9B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B