Cer

58
Ce
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
58
58
82
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
58
Masa atomowa
140,116
Liczba masowa
140
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Cerium was named for the asteroid Ceres
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 19, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,77 g/cm3
Temperatura topnienia
1068,15 K | 795 °C | 1463 °F
Temperatura wrzenia
3716,15 K | 3443 °C | 6229,4 °F
Ciepło topnienia
5,5 kJ/mol
Ciepło parowania
350 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,192 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,006%
Ilość we Wszechświecie
1×10-6%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
Numer CAS
7440-45-1
Numer CID PubChem
23974
Właściwości atomowe
Promień atomowy
182 pm
Promień walencyjny
204 pm
Elektroujemność
1,12 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,5387 eV
Objętość molowa
20,67 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,114 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3, 4
Zastosowania
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
Niestabilne izotopy
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce