Lantan

57
La
Grupa
Nie dotyczy
Okres
6
Blok
f
Protony
Elektrony
Neutrony
57
57
82
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
57
Masa atomowa
138,90547
Liczba masowa
139
Kategoria
Lantanowce
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word lanthanein, to lie hidden
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Lanthanum was discovered in 1839 by Swedish chemist Carl Gustav Mosander.

He partially decomposed a sample of cerium nitrate by heating and treating the resulting salt with dilute nitric acid.

From the resulting solution, he obtained a pale brick colored oxide of the new rare earth.

Lanthanum was isolated in relatively pure form in 1923.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 9, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 5d1 6s2
La
Lanthanum is the most reactive of the rare earth metals
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,145 g/cm3
Temperatura topnienia
1193,15 K | 920 °C | 1688 °F
Temperatura wrzenia
3737,15 K | 3464 °C | 6267,2 °F
Ciepło topnienia
6,2 kJ/mol
Ciepło parowania
400 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,195 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,0034%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Pure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Pure lanthanum
Numer CAS
7439-91-0
Numer CID PubChem
23926
Właściwości atomowe
Promień atomowy
187 pm
Promień walencyjny
207 pm
Elektroujemność
1,1 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,5769 eV
Objętość molowa
22,5 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,135 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 3
Zastosowania
Lanthanum is used in large quantities in batteries for hybrid automobiles.

It is also used to make night vision goggles.

Small amounts of lanthanum, as an additive, can be used to produce nodular cast iron.

Lanthanum carbonate is used to reduce blood levels of phosphate in patients with kidney disease.
Lanthanum and its compounds are considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
139La
Niestabilne izotopy
117La, 118La, 119La, 120La, 121La, 122La, 123La, 124La, 125La, 126La, 127La, 128La, 129La, 130La, 131La, 132La, 133La, 134La, 135La, 136La, 137La, 138La, 140La, 141La, 142La, 143La, 144La, 145La, 146La, 147La, 148La, 149La, 150La, 151La, 152La, 153La, 154La, 155La