Bar

56
Ba
Grupa
2
Okres
6
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
56
56
81
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
56
Masa atomowa
137,327
Liczba masowa
137
Kategoria
Metale ziem alkalicznych
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word barys, heavy
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Barium was identified as a new element in 1774 by Carl Wilhelm Scheele.

Barium was first isolated by electrolysis of molten barium salts in 1808, by Sir Humphry Davy in England.

Robert Bunsen and Augustus Matthiessen obtained pure barium by electrolysis of a molten mixture of barium chloride and ammonium chloride.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 8, 2
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 6s2
Ba
At low doses, barium acts as a muscle stimulant
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
3,594 g/cm3
Temperatura topnienia
1000,15 K | 727 °C | 1340,6 °F
Temperatura wrzenia
2170,15 K | 1897 °C | 3446,6 °F
Ciepło topnienia
8 kJ/mol
Ciepło parowania
140 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,204 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,034%
Ilość we Wszechświecie
1×10-6%
Barium
Opis Obrazu: Images-of-elements
Barium with a grey oxide layer under argon
Numer CAS
7440-39-3
Numer CID PubChem
5355457
Właściwości atomowe
Promień atomowy
222 pm
Promień walencyjny
215 pm
Elektroujemność
0,89 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,2117 eV
Objętość molowa
39,24 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,184 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2
Zastosowania
Barium is used as a flashed getter in vacuum tubes to remove the last traces of gases.

It is often used in barium-nickel alloys for spark plug wire.

Barium sulfate is important to the petroleum industry as a drilling fluid in oil and gas wells.

Barium is also used in medicine to detect abnormalities in the digestive system.
Water-soluble barium compounds are poisonous
Izotopy
Stabilne izotopy
130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba
Niestabilne izotopy
114Ba, 115Ba, 116Ba, 117Ba, 118Ba, 119Ba, 120Ba, 121Ba, 122Ba, 123Ba, 124Ba, 125Ba, 126Ba, 127Ba, 128Ba, 129Ba, 131Ba, 133Ba, 139Ba, 140Ba, 141Ba, 142Ba, 143Ba, 144Ba, 145Ba, 146Ba, 147Ba, 148Ba, 149Ba, 150Ba, 151Ba, 152Ba, 153Ba