Cez

55
Cs
Grupa
1
Okres
6
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
55
55
78
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
55
Masa atomowa
132,9054519
Liczba masowa
133
Kategoria
Metale alkaliczne
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Tak
From the Latin word caesius, sky blue
Układ krystalograficzny
Przestrzenny wyśrodkowany sześcienny
Historia
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff were the first to suggest finding cesium in 1860 by spectrum analysis.

They discovered cesium by its two blue emission lines in a sample of Dürkheim mineral water.

The pure metal was eventually isolated by the German chemist Carl Setterberg while working on his doctorate with Kekulé and Bunsen.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 8, 1
Konfiguracja elektronowa
[Xe] 6s1
Cs
Cesium was the first element discovered using a spectroscope
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
1,873 g/cm3
Temperatura topnienia
301,59 K | 28,44 °C | 83,19 °F
Temperatura wrzenia
944,15 K | 671 °C | 1239,8 °F
Ciepło topnienia
2,09 kJ/mol
Ciepło parowania
65 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,242 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00019%
Ilość we Wszechświecie
8×10-8%
Cesium
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Dnn87)
Cesium metal sample from the Dennis s.k collection
Numer CAS
7440-46-2
Numer CID PubChem
5354618
Właściwości atomowe
Promień atomowy
265 pm
Promień walencyjny
244 pm
Elektroujemność
0,79 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
3,8939 eV
Objętość molowa
71,07 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,359 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1
Zastosowania
The radioactive isotope cesium-137 has a half-life of about 30 years and is used in medical applications, industrial gauges, and hydrology.

Cesium is also used in photoelectric cells and as a catalyst in the hydrogenation of organic compounds.

Cesium vapor thermionic generators are low-power devices that convert heat energy to electrical energy.
Cesium compounds are considered to be mildly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
133Cs
Niestabilne izotopy
112Cs, 113Cs, 114Cs, 115Cs, 116Cs, 117Cs, 118Cs, 119Cs, 120Cs, 121Cs, 122Cs, 123Cs, 124Cs, 125Cs, 126Cs, 127Cs, 128Cs, 129Cs, 130Cs, 131Cs, 132Cs, 134Cs, 135Cs, 136Cs, 137Cs, 138Cs, 139Cs, 140Cs, 141Cs, 142Cs, 143Cs, 144Cs, 145Cs, 146Cs, 147Cs, 148Cs, 149Cs, 150Cs, 151Cs