Ksenon

54
Xe
Grupa
18
Okres
5
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
54
54
77
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
54
Masa atomowa
131,293
Liczba masowa
131
Kategoria
Gazy szlachetne
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word xenon, stranger
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 8
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,005887 g/cm3
Temperatura topnienia
161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F
Temperatura wrzenia
165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F
Ciepło topnienia
2,3 kJ/mol
Ciepło parowania
12,64 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,158 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
2×10-9%
Ilość we Wszechświecie
1×10-6%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
Numer CAS
7440-63-3
Numer CID PubChem
23991
Właściwości atomowe
Promień atomowy
108 pm
Promień walencyjny
140 pm
Elektroujemność
2,6 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
12,1298 eV
Objętość molowa
37,3 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0000569 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 4, 6, 8
Zastosowania
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
Niestabilne izotopy
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe