Jod

53
I
Grupa
17
Okres
5
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
53
53
74
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
53
Masa atomowa
126,90447
Liczba masowa
127
Kategoria
Halogeny
Kolor
Popielaty
Radioaktywny
Nie
From the Greek word iodes, violet
Układ krystalograficzny
Podstawowy wyśrodkowany rombowy
Historia
Iodine was discovered by French chemist Bernard Courtois in 1811.

He treated the liquor obtained from the extraction of kelp, with sulfuric acid to produce a vapour with a violet color.

In 1812, Joseph Louis Gay-Lussac demonstrated that iodine was an element and its chemical relationship to chlorine.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 7
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10 5s2 5p5
I
Kelp was the main source of natural iodine in the 18th and 19th centuries
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
4,93 g/cm3
Temperatura topnienia
386,85 K | 113,7 °C | 236,66 °F
Temperatura wrzenia
457,4 K | 184,25 °C | 363,65 °F
Ciepło topnienia
7,76 kJ/mol
Ciepło parowania
20,9 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,214 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,000049%
Ilość we Wszechświecie
1×10-7%
Pure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Pure crystalline iodine
Numer CAS
7553-56-2
Numer CID PubChem
807
Właściwości atomowe
Promień atomowy
140 pm
Promień walencyjny
139 pm
Elektroujemność
2,66 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
10,4513 eV
Objętość molowa
25,74 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,00449 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 3, 5, 7
Zastosowania
Iodine compounds are important in organic chemistry and very useful in medicine.

A solution containing potassium iodide and iodine in alcohol is used to disinfect external wounds.

Silver iodide is a major ingredient to traditional photographic film.

Iodine is added to table salt to prevent thyroid disease.
Elemental iodine is toxic if taken orally
Izotopy
Stabilne izotopy
127I
Niestabilne izotopy
108I, 109I, 110I, 111I, 112I, 113I, 114I, 115I, 116I, 117I, 118I, 119I, 120I, 121I, 122I, 123I, 124I, 125I, 126I, 128I, 129I, 130I, 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 136I, 137I, 138I, 139I, 140I, 141I, 142I, 143I, 144I