Tellur

52
Te
Grupa
16
Okres
5
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
52
52
76
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
52
Masa atomowa
127,6
Liczba masowa
128
Kategoria
Półmetale
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word tellus, earth
Układ krystalograficzny
Trójkąt prosty
Historia
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 6
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,232 g/cm3
Temperatura topnienia
722,66 K | 449,51 °C | 841,12 °F
Temperatura wrzenia
1261,15 K | 988 °C | 1810,4 °F
Ciepło topnienia
17,5 kJ/mol
Ciepło parowania
48 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,202 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
9,9×10-8%
Ilość we Wszechświecie
9×10-7%
Metallic
Opis Obrazu: Images-of-elements
Metallic tellurium
Numer CAS
13494-80-9
Numer CID PubChem
6327182
Właściwości atomowe
Promień atomowy
140 pm
Promień walencyjny
138 pm
Elektroujemność
2,1 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
9,0096 eV
Objętość molowa
20,5 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0235 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, 2, 4, 5, 6
Zastosowania
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
Niestabilne izotopy
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te