Antymon

51
Sb
Grupa
15
Okres
5
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
51
51
71
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
51
Masa atomowa
121,76
Liczba masowa
122
Kategoria
Półmetale
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
Układ krystalograficzny
Trójkąt prosty
Historia
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 5
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
6,685 g/cm3
Temperatura topnienia
903,78 K | 630,63 °C | 1167,13 °F
Temperatura wrzenia
1860,15 K | 1587 °C | 2888,6 °F
Ciepło topnienia
19,7 kJ/mol
Ciepło parowania
68 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,207 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00002%
Ilość we Wszechświecie
4×10-8%
Ultrapure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
Numer CAS
7440-36-0
Numer CID PubChem
5354495
Właściwości atomowe
Promień atomowy
140 pm
Promień walencyjny
139 pm
Elektroujemność
2,05 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,6084 eV
Objętość molowa
18,22 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,243 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-3, 3, 5
Zastosowania
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
121Sb, 123Sb
Niestabilne izotopy
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb