Cyna

50
Sn
Grupa
14
Okres
5
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
50
50
69
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
50
Masa atomowa
118,71
Liczba masowa
119
Kategoria
Metale bloku p
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
The Latin word for tin is stannum
Układ krystalograficzny
Wyśrodkowany czworokątny
Historia
Tin was first smelted in combination with copper around 3500 BC to produce bronze.

The oldest artifacts date from around 2000 BC.

Cassiterite, the tin oxide form of tin, was most likely the original source of tin in ancient times.

British scientist Robert Boyle published a description of his experiments on the oxidation of tin in 1673.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 4
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10 5s2 5p2
Sn
When a bar of tin is bent, a crackling sound known as the tin cry can be heard
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,287 g/cm3
Temperatura topnienia
505,08 K | 231,93 °C | 449,47 °F
Temperatura wrzenia
2875,15 K | 2602 °C | 4715,6 °F
Ciepło topnienia
7 kJ/mol
Ciepło parowania
290 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,228 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00022%
Ilość we Wszechświecie
4×10-7%
Droplet
Opis Obrazu: Images-of-elements
Droplet of solidified molten tin
Numer CAS
7440-31-5
Numer CID PubChem
5352426
Właściwości atomowe
Promień atomowy
140 pm
Promień walencyjny
139 pm
Elektroujemność
1,96 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,3439 eV
Objętość molowa
16,3 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,666 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-4, 2, 4
Zastosowania
Tin is used as a coating on the surface of other metals to prevent corrosion.

It has long been used as a solder in the form of an alloy with lead.

Tin salts sprayed onto glass are used to produce electrically conductive coatings.

Tin chloride is used as a mordant in dyeing textiles and for increasing the weight of silk.
Tin is considered to be non-toxic but most tin salts are toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
112Sn, 114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn
Niestabilne izotopy
99Sn, 100Sn, 101Sn, 102Sn, 103Sn, 104Sn, 105Sn, 106Sn, 107Sn, 108Sn, 109Sn, 110Sn, 111Sn, 113Sn, 121Sn, 123Sn, 125Sn, 126Sn, 127Sn, 128Sn, 129Sn, 130Sn, 131Sn, 132Sn, 133Sn, 134Sn, 135Sn, 136Sn, 137Sn