Ind

49
In
Grupa
13
Okres
5
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
49
49
66
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
49
Masa atomowa
114,818
Liczba masowa
115
Kategoria
Metale bloku p
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the brilliant indigo line in its spectrum
Układ krystalograficzny
Wyśrodkowany czworokątny
Historia
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter first identified indium in sphalerite by its bright indigo-blue spectroscopic emission line.

As no element was known with a bright blue emission they concluded that a new element was present in the minerals.

Richter went on to isolate the metal in 1864.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 3
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10 5s2 5p1
In
When it is bent, indium emits a high-pitched 'cry'
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
7,31 g/cm3
Temperatura topnienia
429,75 K | 156,6 °C | 313,88 °F
Temperatura wrzenia
2345,15 K | 2072 °C | 3761,6 °F
Ciepło topnienia
3,26 kJ/mol
Ciepło parowania
230 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,233 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,000016%
Ilość we Wszechświecie
3×10-8%
Ingot
Opis Obrazu: Images-of-elements
Ingot of 40 grams of indium
Numer CAS
7440-74-6
Numer CID PubChem
5359967
Właściwości atomowe
Promień atomowy
167 pm
Promień walencyjny
142 pm
Elektroujemność
1,78 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
5,7864 eV
Objętość molowa
15,7 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,816 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2, 3
Zastosowania
Indium's current primary application is to form transparent electrodes from indium tin oxide in liquid crystal displays and touchscreens.

It is widely used in thin-films to form lubricated layers.

It is also used for making particularly low melting point alloys, and is a component in some lead-free solders.
Indium is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
113In
Niestabilne izotopy
97In, 98In, 99In, 100In, 101In, 102In, 103In, 104In, 105In, 106In, 107In, 108In, 109In, 110In, 111In, 112In, 114In, 115In, 116In, 117In, 118In, 119In, 120In, 121In, 122In, 123In, 124In, 125In, 126In, 127In, 128In, 129In, 130In, 131In, 132In, 133In, 134In, 135In