Beryl

4
Be
Grupa
2
Okres
2
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
4
4
5
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
4
Masa atomowa
9,012182
Liczba masowa
9
Kategoria
Metale ziem alkalicznych
Kolor
Popielaty
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa beryllos, beryl
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Louis-Nicolas Vauquelin discovered beryllium in the oxide form in both beryl and emeralds in 1798.

Friedrich Wöhler and Antoine Bussy independently isolated beryllium in 1828 by the chemical reaction of metallic potassium with beryllium chloride.

The first commercially-successful process for producing beryllium was developed in 1932 by Alfred Stock and Hans Goldschmidt.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 2
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
1,85 g/cm3
Temperatura topnienia
1560,15 K | 1287 °C | 2348,6 °F
Temperatura wrzenia
2742,15 K | 2469 °C | 4476,2 °F
Ciepło topnienia
7,95 kJ/mol
Ciepło parowania
297 kJ/mol
Ciepło właściwe
1,825 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,00019%
Ilość we Wszechświecie
1×10-7%
Pure
Opis Obrazu: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
Numer CAS
7440-41-7
Numer CID PubChem
5460467
Właściwości atomowe
Promień atomowy
112 pm
Promień walencyjny
96 pm
Elektroujemność
1,57 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
9,3227 eV
Objętość molowa
4,9 cm3/mol
Przewodność cieplna
2,01 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2
Zastosowania
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Beryllium and its salts are toxic and should be handled with the greatest of care
Izotopy
Stabilne izotopy
9Be
Niestabilne izotopy
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be