Kadm

48
Cd
Grupa
12
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
48
48
64
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
48
Masa atomowa
112,411
Liczba masowa
112
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18, 2
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
8,69 g/cm3
Temperatura topnienia
594,22 K | 321,07 °C | 609,93 °F
Temperatura wrzenia
1040,15 K | 767 °C | 1412,6 °F
Ciepło topnienia
6,3 kJ/mol
Ciepło parowania
100 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,232 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,000015%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
A
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
Numer CAS
7440-43-9
Numer CID PubChem
23973
Właściwości atomowe
Promień atomowy
151 pm
Promień walencyjny
144 pm
Elektroujemność
1,69 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,9938 eV
Objętość molowa
13,1 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,968 W/cm·K
Stopnie utlenienia
1, 2
Zastosowania
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Cadmium and its compounds are highly toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
Niestabilne izotopy
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd