Pallad

46
Pd
Grupa
10
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
46
46
60
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
46
Masa atomowa
106,42
Liczba masowa
106
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Palladium was discovered in 1803, in London, by English chemist William Hyde Wollaston.

He examined the residues left from platinum after dissolving it in aqua regia, a concentrated solution of hydrochloric and nitric acids.

He then isolated palladium in a series of chemical reactions.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 18
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d10
Pd
In the late 1800s, palladium was more expensive than platinum
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
12,02 g/cm3
Temperatura topnienia
1828,05 K | 1554,9 °C | 2830,82 °F
Temperatura wrzenia
3236,15 K | 2963 °C | 5365,4 °F
Ciepło topnienia
16,7 kJ/mol
Ciepło parowania
380 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,244 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
6,3×10-7%
Ilość we Wszechświecie
2×10-7%
Palladium
Opis Obrazu: Images-of-elements
Palladium crystal
Numer CAS
7440-05-3
Numer CID PubChem
23938
Właściwości atomowe
Promień atomowy
137 pm
Promień walencyjny
139 pm
Elektroujemność
2,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
8,3369 eV
Objętość molowa
8,9 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,718 W/cm·K
Stopnie utlenienia
2, 4
Zastosowania
The largest use of palladium is in catalytic converters in the automobile industry.

Finely divided palladium is a good catalyst and is used for hydrogenation and dehydrogenation reactions.

The metal is used in dentistry, watch making, and in making surgical instruments and electrical contacts.
Palladium is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilne izotopy
102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd
Niestabilne izotopy
91Pd, 92Pd, 93Pd, 94Pd, 95Pd, 96Pd, 97Pd, 98Pd, 99Pd, 100Pd, 101Pd, 103Pd, 107Pd, 109Pd, 111Pd, 112Pd, 113Pd, 114Pd, 115Pd, 116Pd, 117Pd, 118Pd, 119Pd, 120Pd, 121Pd, 122Pd, 123Pd, 124Pd