Rod

45
Rh
Grupa
9
Okres
5
Blok
d
Protony
Elektrony
Neutrony
45
45
58
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
45
Masa atomowa
102,9055
Liczba masowa
103
Kategoria
Metale przejściowe
Kolor
Srebrny
Radioaktywny
Nie
From the Greek word rhodon, rose
Układ krystalograficzny
Płaski wyśrodkowany sześcienny
Historia
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 8, 18, 16, 1
Konfiguracja elektronowa
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Ciało stałe
Gęstość
12,41 g/cm3
Temperatura topnienia
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Temperatura wrzenia
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Ciepło topnienia
21,7 kJ/mol
Ciepło parowania
495 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,243 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
7×10-8%
Ilość we Wszechświecie
6×10-8%
Rhodium
Opis Obrazu: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
Numer CAS
7440-16-6
Numer CID PubChem
23948
Właściwości atomowe
Promień atomowy
134 pm
Promień walencyjny
142 pm
Elektroujemność
2,28 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
7,4589 eV
Objętość molowa
8,3 cm3/mol
Przewodność cieplna
1,5 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zastosowania
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilne izotopy
103Rh
Niestabilne izotopy
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh